Den Haag Herdenkt

za 4 mei 2024

Grote of Sint-Jacobskerk, Den Haag

Rond de Grote Kerk 12
2513 AM Den Haag

Info

Openbaar

18:00
uur

Gratis toegang

Grote of Sint-Jacobskerk, Den Haag

Ook de stad Den Haag is zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij heeft ieder stadsdeel zijn eigen geschiedenis. Om elkaars verhalen te leren kennen en om deze verhalen nooit te vergeten, organiseert de Grote Kerk ook dit jaar een stadsbrede dodenherdenking. Iedere Hagenaar is op 4 mei uitgenodigd voor ‘Den Haag Herdenkt’ in de Grote Kerk.

Den Haag Herdenkt
Den Haag Herdenkt sluit zich aan bij het landelijke thema voor 4 en 5 mei: Leven met Oorlog. Tijdens Den Haag Herdenkt wordt de onderlinge verbondenheid vergroot doordat scholieren in gesprek gaan met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook doordat inwoners van Den Haag met elkaar in gesprek gaan over herdenken. Binnen het programma van Den Haag Herdenkt is tevens aandacht voor de mensen in Oekraïne voor wie het thema ‘Leven met Oorlog’ helaas aan de orde van de dag is.

Programma Den Haag
De deuren van de Grote Kerk staan op donderdag 4 mei vanaf 17.30 uur open voor iedere Hagenaar. Het programma van Den Haag Herdenkt start om 18.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst organiseert ‘Dialoog in Den Haag’ van 15.00 - 17.30 uur een bijeenkomst rondom het thema ‘Leven met Oorlog’.

Het definitieve programma van Den Haag Herdenkt zal spoedig volgen.

Na de herdenkingsbijeenkomst zijn de bezoekers van harte uitgenodigd voor de kranslegging en twee minuten stilte op het Carnegieplein.

Aanmelden
Aanmelden voor de dialoog en de herdenkingsbijeenkomst kan via deze link of door een mail te sturen aan: kantoor@grote-kerk.nl

Den Haag Herdenkt is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk, Dialoog in Den Haag, Stichting Prinsjesdagviering, de Protestantse Kerk in Den Haag, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Haags Vredesinitiatief en het Interreligieus Beraad Segbroek, met medewerking van het Segbroek College, het Sorghvliet Gymnasium en de Stichting Nationale Herdenking ’s- Gravenhage.