Het wapen

Het wapen van het regiment der Oeral Kozakken

Het wapen bestaat uit een dubbelkoppige zilveren adelaar, goud gekroond, houdende in de klauwen een horizontaal geplaatste zilveren Atamansstaf en in de snavels de blauwe, goud omzoomde, afhangende linten van de tussen de koppen zwevende Russische keizerskroon.

Op de borst een doorsneden schild met in blauw twee schuingekruiste zilveren steuren, in rood een zilveren ruiter.

Op de rechtervleugel een langwerpig lichtblauw schildje, zilveromrand, beladen met het gekroonde monogram van Tsaar Fjodor I en het jaartal 1591, alles van goud; op de linkervleugel een langwerpig lichtblauw schildje, zilver omrand, beladen met het gekroonde monogram van Keizer Alexander III en het jaartal 1891, alles van goud.