Standpunt van de leden en de dirigent van het Oeral Kozakkenkoor

In beginsel houdt het koor zich verre van de politiek, zij houdt zich primair bezig met het ten gehore brengen van prachtige Oost-Europese gezangen. De brute inval van Rusland in de onafhankelijke staat Oekraïne wordt als een zeer ernstige schending van het internationale recht gezien, waardoor het nu toch noodzakelijk is om een standpunt in te nemen en kenbaar te maken.

Het koor veroordeelt de inval en het daarbij gebruikte geweld. Daarnaast betreurt zij ten zeerste dat de patriarch van de Russisch Orthodoxe kerk de militaire inval zijn zegen heeft gegeven. Het hierdoor bewust veroorzaakte leed aan de inwoners van Oekraïne is hartverscheurend te noemen.

Het koor heeft op basis van bovenstaande besloten geen Russische liederen meer te zingen, maar haar repertoire te beperken tot oud Slavische gezangen en Oekraïense volksliederen. Daarenboven zal het koor tijdens een eventueel optreden zichtbaar haar steun aan het Oekraïense volk maken. Mede door het Oekraïense volkslied te zingen.

Niet onvermeld mag blijven dat de leden van het vaste begeleidend ensemble Uzory allen Oekraïners zijn en thans met hun familieleden lijden onder het hevige oorlogsgeweld. We zijn gelukkig in contact met hen en proberen zo goed als dat mogelijk is onze vrienden daar te ondersteunen.

Het bestuur van het koor, namens al haar leden en dirigent